vinawash logo

Điều khoản chung

Các điều khoản và điều kiện

Các điều khoản và Điều kiện này phác thảo các quy tắc và quy định cho việc sử dụng Trang web của VinaWash tại https://vinawash.vn . Trang web của VinaWash đại diện cho hệ thống rửa xe & chăm sóc xe VinaWash thuộc bản quyền của Công Ty Cổ Phần Thiết Bị & Dịch Vụ Lâm Phát.

Mọi hành vi xâm phạm bản quyền VinaWash đều phải chịu trách nhiệm trước Pháp Luật.

Điều kiện vào rửa xe ô tô

Bằng cách tham gia và ở lại cơ sở của chúng tôi, bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí phải trả cho dịch vụ rửa xe, chăm sóc xe & nâng cấp xe của bạn và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này.

Nếu bạn không chấp nhận những điều kiện này, vui lòng rời khỏi cơ sở của chúng tôi ngay lập tức.

Để đảm bảo rằng tài sản của bạn được giữ an toàn, vui lòng loại bỏ tất cả các vật có giá trị khỏi xe của bạn trước khi để nó cùng với một trong những nhân viên của chúng tôi.

VinaWash sẽ tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Luật bảo vệ người tiêu dùng của Việt Nam, và các điều khoản và điều kiện này không nên được sử dụng để giới hạn các nghĩa vụ đó.

Khác với những gì được quy định trong Luật bảo vệ người tiêu dùng của Việt Nam, VinaWash hoàn toàn từ chối trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc thương tích nào mà bạn phải gánh chịu hoặc duy trì liên quan đến việc bạn chấp nhận rửa xe hoặc sẵn sàng sử dụng dịch vụ rửa xe mà VinaWash cung cấp

Bạn bồi thường cho các thành viên của VinaWash về bất kỳ trách nhiệm pháp lý, thương tích, mất mát hoặc thiệt hại nào có thể phải chịu, phát sinh hoặc duy trì phát sinh từ đó. Liên quan đến, hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến, bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào (bao gồm cả sơ suất) của Bạn, phương tiện của Bạn hoặc việc Bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện này.

Bằng cách truy cập trang web này, chúng tôi cho rằng bạn hoàn toàn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Không tiếp tục sử dụng Trang web của VinaWash nếu bạn không chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện nêu trên trang này. Thuật ngữ sau áp dụng cho các Điều khoản và Điều kiện, Tuyên bố về Quyền riêng tư và Thông báo từ chối trách nhiệm này và bất kỳ hoặc tất cả các Thỏa thuận: “Khách hàng”, “Bạn” và “Của bạn” đề cập đến bạn, người truy cập trang web này và chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Công ty. “Công ty”, “Bản thân”, “Chúng tôi”, “Của chúng tôi” và “Chúng tôi”, đề cập đến Công ty của chúng tôi. “Bên”, “Các bên”, hoặc “Chúng tôi”, đề cập đến cả Khách hàng và chính chúng tôi, hoặc Khách hàng hoặc chính chúng tôi. Tất cả các điều khoản đề cập đến đề nghị, chấp nhận và xem xét thanh toán cần thiết để thực hiện quá trình hỗ trợ của chúng tôi cho Khách hàng theo cách thích hợp nhất, cho dù bằng các cuộc họp chính thức trong một thời gian cố định, hoặc bất kỳ phương tiện nào khác, với mục đích rõ ràng là đáp ứng nhu cầu của Khách hàng về việc cung cấp các dịch vụ / sản phẩm đã nêu của Công ty, phù hợp và tuân theo luật hiện hành của Việt Nam. Bất kỳ cách sử dụng thuật ngữ nào ở trên hoặc các từ khác ở dạng số ít, số nhiều, viết hoa và / hoặc anh ấy / cô ấy hoặc chúng, được coi là có thể thay thế cho nhau và do đó được coi là giống nhau. Chúng tôi sử dụng cookie. Bằng việc sử dụng Trang web của VinaWash, bạn đồng ý sử dụng cookie theo chính sách bảo mật của VinaWash – Trang web. Hầu hết các trang web tương tác hiện đại sử dụng cookie để cho phép chúng tôi truy xuất thông tin chi tiết của người dùng cho mỗi lần truy cập. Cookie được sử dụng trong một số khu vực của trang web của chúng tôi để kích hoạt chức năng của khu vực này và dễ sử dụng cho những người truy cập. Một số đối tác liên kết / quảng cáo của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie để cho phép chúng tôi truy xuất thông tin chi tiết về người dùng cho mỗi lần truy cập. Cookie được sử dụng trong một số khu vực trên trang web của chúng tôi để kích hoạt chức năng của khu vực này và dễ sử dụng cho những người truy cập

Trừ khi có quy định khác, Trang web VinaWash.vn và / hoặc người cấp phép của nó sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả tài liệu trên VinaWash. Bạn có thể xem và / hoặc in các trang từ https://vinawash.vn cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn với các hạn chế được đặt ra trong các điều khoản và điều kiện này.

Bạn không được:

Bạn phải nghiêm túc thực hiện việc dẫn link nguồn đến website của VinaWash và ghi rõ “vinawash.vn” khi phát hành lại thông tin từ website VinaWash

Các tổ chức sau có thể liên kết đến trang Web của chúng tôi mà không cần sự chấp thuận trước bằng văn bản:

Các nhà phân phối danh bạ trực tuyến khi họ liệt kê chúng tôi trong danh bạ có thể liên kết đến trang Web của chúng tôi giống như cách họ siêu liên kết đến các trang Web của các doanh nghiệp được liệt kê khác và các Doanh nghiệp được công nhận trên toàn hệ thống ngoại trừ việc kêu gọi các tổ chức phi lợi nhuận, trung tâm mua sắm từ thiện và các nhóm gây quỹ từ thiện mà có thể không liên kết đến trang Web của chúng tôi.

Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, đến các ấn phẩm hoặc thông tin trang Web khác, miễn là liên kết: (a) không gây hiểu lầm theo bất kỳ cách nào; (b) không ngụ ý sai sự tài trợ, xác nhận hoặc chấp thuận đối với bên liên kết và các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên liên kết; và (c) phù hợp với ngữ cảnh của trang web của bên liên kết.

Chúng tôi có thể tùy ý xem xét và chấp thuận các yêu cầu liên kết khác từ các loại tổ chức sau:

Các nguồn thông tin về người tiêu dùng và / hoặc doanh nghiệp thường được biết đến như Phòng Thương mại và Hiệp hội Người tiêu dùng; các trang web cộng đồng dot.com; các hiệp hội hoặc các nhóm khác đại diện cho các tổ chức từ thiện, bao gồm các trang web quyên góp từ thiện, các nhà phân phối danh bạ trực tuyến; cổng thông tin điện tử; các công ty kế toán, luật và tư vấn có khách hàng chính là các doanh nghiệp; và các tổ chức giáo dục và hiệp hội thương mại.

Chúng tôi sẽ chấp thuận các yêu cầu liên kết từ các tổ chức này nếu chúng tôi xác định rằng:

(a) liên kết sẽ không phản ánh bất lợi cho chúng tôi hoặc các doanh nghiệp được công nhận của chúng tôi (ví dụ: các hiệp hội thương mại hoặc các tổ chức khác đại diện cho các loại hình kinh doanh vốn đã bị nghi ngờ, chẳng hạn như cơ hội làm việc tại nhà, sẽ không được phép liên kết);

(b) tổ chức không có hồ sơ không thỏa đáng với chúng tôi;

(c) lợi ích đối với chúng tôi từ khả năng hiển thị được liên kết với siêu liên kết lớn hơn sự vắng mặt của, và

(d) khi liên kết nằm trong ngữ cảnh của thông tin tài nguyên chung hoặc phù hợp với nội dung biên tập trong bản tin hoặc sản phẩm tương tự nhằm thúc đẩy sứ mệnh của tổ chức.

Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, đến các ấn phẩm hoặc thông tin trang Web khác, miễn là liên kết:

(a) không gây hiểu lầm theo bất kỳ cách nào;

(b) không ngụ ý sai sự tài trợ, xác nhận hoặc chấp thuận đối với bên liên kết và các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên liên kết; và

(c) phù hợp với bối cảnh của trang web của bên liên kết.

Nếu bạn nằm trong số các tổ chức được liệt kê trong đoạn 2 ở trên và muốn liên kết đến trang web của chúng tôi, bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi e-mail đến [email protected] .

Vui lòng bao gồm tên của bạn, tên tổ chức của bạn, thông tin liên hệ (chẳng hạn như số điện thoại và / hoặc địa chỉ e-mail) cũng như URL của trang web của bạn, danh sách bất kỳ URL nào mà bạn định liên kết đến trang Web của chúng tôi, và danh sách (các) URL trên trang web của chúng tôi mà bạn muốn liên kết đến. Chờ 2-3 tuần để có phản hồi.

Các tổ chức được chấp thuận có thể siêu liên kết đến trang Web của chúng tôi như sau:

Bằng cách sử dụng tên công ty của chúng tôi; hoặc

Bằng cách sử dụng bộ định vị tài nguyên thống nhất (địa chỉ Web) được liên kết với; hoặc

Bằng cách sử dụng bất kỳ mô tả nào khác về Trang web của chúng tôi hoặc tài liệu được liên kết với điều đó có ý nghĩa trong ngữ cảnh và định dạng nội dung trên trang web của bên liên kết.

Không được phép sử dụng biểu tượng VinaWash hoặc các tác phẩm nghệ thuật khác để liên kết mà không có thỏa thuận cấp phép nhãn hiệu.

Bảo lưu quyền

Chúng tôi có quyền bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng của mình để yêu cầu bạn xóa tất cả các liên kết hoặc bất kỳ liên kết cụ thể nào đến Trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý xóa ngay lập tức tất cả các liên kết đến Trang web của chúng tôi theo yêu cầu đó. Chúng tôi cũng có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này và chính sách liên kết của nó bất kỳ lúc nào. Bằng cách tiếp tục liên kết đến Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc và tuân theo các điều khoản và điều kiện liên kết này.

Xóa các liên kết khỏi trang web của chúng tôi

Nếu bạn tìm thấy bất kỳ liên kết nào trên Trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ trang web được liên kết nào có thể bị phản đối vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể liên hệ với chúng tôi về điều này. Chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu xóa liên kết nhưng sẽ không có nghĩa vụ phải làm như vậy hoặc trả lời trực tiếp cho bạn.

Trong khi chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng thông tin trên Trang web này là chính xác, chúng tôi không đảm bảo tính đầy đủ hoặc chính xác của thông tin đó; chúng tôi cũng không cam kết đảm bảo rằng Trang web vẫn có sẵn hoặc tài liệu trên Trang web được cập nhật.

Trách nhiệm về Nội dung

Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên Trang web của bạn. Bạn đồng ý bồi thường và bảo vệ chúng tôi trước tất cả các khiếu nại phát sinh từ hoặc dựa trên Trang web của bạn. Không (các) liên kết nào có thể xuất hiện trên bất kỳ trang nào trên Trang web của bạn hoặc trong bất kỳ ngữ cảnh nào có chứa nội dung hoặc tài liệu có thể được hiểu là bôi nhọ, khiêu dâm hoặc tội phạm, hoặc vi phạm, nếu không thì vi phạm hoặc ủng hộ hành vi vi phạm hoặc vi phạm khác của bất kỳ phần ba nào -các quyền của bên.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả các tuyên bố, bảo đảm và điều kiện liên quan đến Trang web của chúng tôi và việc sử dụng Trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm nào được áp dụng theo luật liên quan đến chất lượng thỏa đáng, phù hợp với mục đích và / hoặc sử dụng các kỹ năng và chăm sóc hợp lý). Không có gì trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này sẽ:

giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi hoặc của bạn đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất;

hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi hoặc của bạn đối với gian lận hoặc trình bày sai sự thật;

giới hạn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn theo bất kỳ cách nào không được phép theo luật hiện hành; hoặc

loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn có thể không bị loại trừ theo luật hiện hành.

Các giới hạn và loại trừ trách nhiệm pháp lý được nêu trong Phần này và các phần khác trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này: (a) tuân theo khoản trên; và (b) chi phối tất cả các trách nhiệm pháp lý phát sinh theo tuyên bố từ chối trách nhiệm hoặc liên quan đến chủ đề của tuyên bố từ chối trách nhiệm này, bao gồm cả trách nhiệm pháp lý phát sinh trong hợp đồng, do sai sót (bao gồm cả sơ suất) và do vi phạm nghĩa vụ theo luật định.

Trong phạm vi mà Trang web và các thông tin và dịch vụ trên trang web được cung cấp miễn phí, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào.

Chính sách Vận chuyển & Giao hàng

Chúng tôi vận chuyển các sản phẩm trên toàn nước Úc bằng cách sử dụng Bưu điện Chuyển phát nhanh Bưu điện Australia. Chúng tôi có thể chọn tính phí tương đương hoặc thấp hơn chi phí của gói bưu gửi Nhanh.

Các đơn đặt hàng được gửi đi trong vòng 2 ngày làm việc và thời gian vận chuyển ước tính từ 3-7 ngày làm việc tùy thuộc vào vị trí của bạn trong nước Úc. Chúng tôi sẽ cung cấp một số theo dõi khi (các) mặt hàng đã được vận chuyển. Vui lòng truy cập www.austpost.com.au để theo dõi đơn hàng của bạn.

Các đơn đặt hàng điện tử được gửi qua email và không phải chịu phí vận chuyển. Trang web VinaWash không chịu trách nhiệm về những thông tin liên lạc điện tử không được cung cấp do thông tin không chính xác hoặc các vấn đề ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Chính sách Trang web Dịch vụ Khách hàng

VinaWash cam kết cung cấp các sản phẩm chất lượng và dịch vụ khách hàng đặc biệt. Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm được liệt kê trên trang web của chúng tôi hiện đang còn hàng và giá cả là đúng và chính xác. Khung thời gian giao hàng tiêu chuẩn là từ 3-7 ngày làm việc; Trong trường hợp không có mặt hàng đã đặt hoặc chúng tôi không thể thực hiện đơn đặt hàng của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong vòng 2 ngày làm việc để sắp xếp một mặt hàng thay thế hợp ý, đơn hàng đặt trước hoặc hoàn lại đầy đủ. Nỗ lực tốt nhất để liên hệ sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng các chi tiết được cung cấp tại thời điểm mua hàng.

Điều khoản & Điều kiện của gói phiếu thưởng

• Chỉ có thể đổi các Gói Khách hàng thân thiết tại địa điểm đã chọn khi mua

• Có thể mua các phiếu mua hàng riêng lẻ ở mức bán lẻ đầy đủ để sử dụng tại “tất cả” các trang web.

• Tất cả 5 gói giảm giá sẽ hết hạn trong 12 tháng kể từ ngày mua và không được gia hạn.

• Tất cả 10 gói giảm giá sẽ hết hạn sau 18 tháng kể từ ngày mua và không được gia hạn.

• Các gói không được hoàn lại hoặc sử dụng cùng với bất kỳ ưu đãi nào khác

• Trong trường hợp cửa hàng đóng cửa, một địa điểm thay thế sẽ được chỉ định để chấp nhận các Gói hàng còn tồn đọng của cửa hàng đã đóng cửa

• Các gói phải được xuất trình khi quy đổi

Đặt chỗ trực tuyến

• Đặt chỗ Trực tuyến phải được sử dụng tại trang web mà nó đã được mua.

• Trang web có quyền thu thêm phí đối với những phương tiện bị bẩn nhiều.

• VinaWash có quyền không hoàn lại tiền hoặc đổi lịch hẹn nếu khách hàng không giữ lịch hẹn

• Không có chiết khấu bổ sung nào có thể được cung cấp cùng với bất kỳ giảm giá đặt phòng Trực tuyến nào

Điểm trung thành

• Điểm khách hàng thân thiết được tặng cho khách hàng đã đăng ký với VinaWash

• Khách hàng có thể tham gia vào lòng trung thành thông qua trang web của chúng tôi hoặc liên kết mời tự động hoặc thông qua Điểm bán hàng của chúng tôi.

• Phần thưởng được phát khi khách hàng đạt 200 Điểm. 200 điểm đổi được 1 voucher 100.000đ

• Khách hàng có thể tích lũy Điểm tại bất kỳ tiệm rửa xe thuộc hệ thống VinaWash

• Khách hàng không thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào (không sử dụng) trong khoảng thời gian 6 tháng kể từ lần tích lũy điểm cuối cùng – sẽ trở về 0.

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

Vui lòng lựa chọn cẩn thận vì chúng tôi không hoàn tiền cho thẻ quà tặng, các cuộc hẹn đặt phòng trực tuyến bị bỏ lỡ hoặc Phiếu giảm giá điện tử.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Khi mua hàng từ VinaWash, chi tiết tài chính của bạn sẽ được chuyển qua một máy chủ bảo mật sử dụng công nghệ mã hóa 128 bit SSL (lớp cổng bảo mật) mới nhất. Mã hóa SSL 28 bit ước tính mất ít nhất một nghìn tỷ năm để phá vỡ , và là tiêu chuẩn của ngành. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với trung tâm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi [email protected]

Chính sách Bảo mật – Thông tin Cá nhân

VinaWash – (“chúng tôi” hoặc “chúng tôi”) cung cấp các dịch vụ yêu cầu chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật này.

1. Tôn trọng quyền riêng tư của bạn

Chính sách này quy định cách chúng tôi thu thập và có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và sẽ chỉ xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi đã thu thập theo chính sách này, được cập nhật theo thời gian.

2. Các loại Thông tin Cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập

Để chúng tôi cung cấp dịch vụ rửa xe một cách hiệu quả, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn. Điều này có thể bao gồm:

Thông tin nhận dạng và thanh toán:

• Họ và tên;

• ngày sinh;

• chi tiết thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ;

Thông tin liên lạc

• địa chỉ cư trú;

• số điện thoại);

• địa chỉ email;

Thông tin khác

• chi tiết về xe;

• hồ sơ về việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi;

• hình ảnh và / hoặc ghi âm tại các cửa hàng của chúng tôi.

3. Cách chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn

Có một số trường hợp mà chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn. Các dịp chính sẽ là khi bạn tự cung cấp thông tin cho chúng tôi (bao gồm qua email, điện thoại, internet thông qua việc sử dụng trang web của chúng tôi hoặc phương tiện truyền thông xã hội hoặc bất kỳ phương tiện nào khác), khi một bên thứ ba (ví dụ: nếu một phiếu quà tặng được mua cho bạn ) cung cấp cho chúng tôi thông tin hoặc nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân.

4. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ rửa xe và các dịch vụ liên quan. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin nhận dạng và thông tin liên hệ của bạn để trao đổi với bạn, nếu cần, nhằm cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích nghiên cứu và phát triển các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, đào tạo nhân viên và trao đổi với bạn về các chương trình khuyến mãi mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi có thể cho bạn biết về các dịch vụ và ưu đãi này qua thư, email, điện thoại hoặc bất kỳ phương tiện liên lạc trực tiếp nào khác. Bạn có thể chọn không nhận tiếp thị trực tiếp bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo các chi tiết được cung cấp trong phần “Liên hệ với chúng tôi” của Chính sách Bảo mật này.

Thông tin cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho các bên thứ ba (chẳng hạn như các cơ quan báo cáo tín dụng, nếu cần) và cho các đối tác kinh doanh của chúng tôi để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp các dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Chúng tôi có thể sử dụng hình ảnh hoặc bản ghi âm về bạn tại các cửa hàng hoặc sự kiện của chúng tôi, trong các tài khoản mạng xã hội, các chương trình đào tạo và / hoặc cho các mục đích tiếp thị.

Nếu bạn không đồng ý với việc thông tin cá nhân của bạn được xử lý theo Chính sách bảo mật này, bạn không nên cung cấp thông tin cá nhân của mình cho chúng tôi hoặc đồng ý cho bên thứ ba làm như vậy, cũng như bạn không nên sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu chúng tôi không được cung cấp thông tin cá nhân cần thiết, chúng tôi có thể không cung cấp cho bạn dịch vụ bạn muốn hoặc chúng tôi có thể bị hạn chế trong cách chúng tôi cung cấp dịch vụ.

5. Cách chúng tôi bảo mật thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc giữ an toàn cho thông tin cá nhân của bạn và thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn khỏi bị truy cập hoặc tiết lộ bất hợp pháp. Chúng tôi áp dụng tiêu chuẩn cao trong các hoạt động thương mại để bảo mật thông tin của bạn ở cả dạng vật lý và kỹ thuật số.

6. Cách truy cập thông tin cá nhân của bạn

Bạn có quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn do chúng tôi nắm giữ và có thể cập nhật hồ sơ của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Bạn phải cung cấp cho chúng tôi một yêu cầu bằng văn bản để truy cập thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng xem phần “Liên hệ với Chúng tôi” của Chính sách Bảo mật này để biết chi tiết liên hệ.

7. Phải làm gì nếu bạn có khiếu nại

Nếu bạn lo lắng về cách chúng tôi đã thu thập, lưu trữ hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể gửi đơn khiếu nại. Vui lòng cung cấp chi tiết liên hệ hiện tại của bạn và số điện thoại liên hệ vào ban ngày, cùng với bản tóm tắt chi tiết về các mối quan tâm của bạn. Chúng tôi sẽ xem xét và xác định xem liệu vấn đề có cần điều tra hay không và sẽ có hành động thích hợp để giải quyết vấn đề.

8. Các thay đổi đối với chính sách của chúng tôi

Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với chính sách bảo mật của mình theo thời gian. Chính sách hiện tại của chúng tôi sẽ có sẵn trên Trang web của chúng tôi và bạn có thể yêu cầu bản in chính sách của chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách gửi cho chúng tôi một yêu cầu bằng văn bản.

9. Sử dụng Internet và Trang web

Khi truy cập Trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định mà chúng tôi sẽ sử dụng để cải thiện dịch vụ của mình bằng cách hiểu cách mọi người sử dụng trang web của chúng tôi. Thông tin mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm các chi tiết về trình duyệt, thông số kỹ thuật phần mềm và phần cứng của bạn và các cụm từ tìm kiếm được nhập để định vị trang web của chúng tôi.

Cookie của trình duyệt web: Trang web của chúng tôi có thể sử dụng “cookie” để nâng cao trải nghiệm của bạn. Trình duyệt web của bạn đặt cookie trên ổ cứng của bạn với mục đích lưu trữ hồ sơ và đôi khi để theo dõi thông tin. Bạn có thể chọn cài đặt trình duyệt web của mình từ chối cookie hoặc thông báo cho bạn khi cookie được gửi. Nếu bạn làm như vậy, hãy lưu ý rằng một số phần của trang web có thể hoạt động không bình thường.

Các trang web của bên thứ ba: Nếu bạn sử dụng trang web của chúng tôi, bạn có thể đi theo các liên kết đến các trang web của bên thứ ba mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc bạn điều hướng đến các trang web của bên thứ ba từ trang web của chúng tôi, cũng như hậu quả của việc làm đó.

Phần mềm chống vi-rút: Bạn nên đảm bảo rằng phần mềm chống vi-rút của mình thường xuyên được cập nhật và bảo trì để hạn chế rủi ro và thiệt hại do các hành vi độc hại gây ra thông qua hoạt động internet.

Vui lòng truy cập Chính Sách Bảo Mật của VinaWash để biết thêm thông tin

Liên hệ chúng tôi

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email, điện thoại hoặc bưu điện, sử dụng các chi tiết liên hệ có trên trang web của chúng tôi.